Korduvad küsimused:

HealthyMe on ärilt-ärile suunatud iseteeninduslik pilveteenus, kus personalijuhid saavad töötajatele saata ja töötajad täita küsimustiku, et tööstressi jms mõõta. Uue TTOS seaduse järgi on kõikidel tööandjatel kohtusutus vastav riskianalüüs vähemalt kord aastas ära teha. Küsimustiku oleme koostöös teadlastega välja töötanud.

Enne maili kirjutamist tasub kontrollida, kas vastus on peidetud allpool toodud küsimuste alla. Siia on koondatud kõige sagedamini esitatud küsimused.

1. Mitu korda aastas saab küsitlust läbi viia?

Kui olete ostnud HealthyMe toote üheks aastaks, siis selle aja jooksul on võimalik küsitlust läbi viia piiramatu arv kordi.

2. Mis saab siis, kui kasutajate hulk suureneb?

Kasutajate hulga suurenedes tuleb HealthyMe.ee lehelt kasutajaid juurde osta, et ka uued inimesed saaksid ankeeti täita.

3. Millised on maksevõimalused?

Maksta on võimalik pangalingi kaudu. Peale maksmist saadetakse kontaktisiku e-maili aadressile arve. Kui soovite arvet enne maksmist, siis palun võtke ühendust aadressil info@healthyme.ee

4. Mis on Raport?

Raport on ettevõtte töötajate poolt sisestatud andmete anonüümne koondkokkuvõte. Raporti alusel on võimalik määratleda probleemsed teemad ning neid lahendama asuda.

5. Mis on Iseteenindus?

Iseteenindus on tööandja keskkond, kus on võimalik hallata kasutajaid, saata välja ankeete kõikidele töötajatele üheaegselt ning vaadata tulemuste kokkuvõtet ehk raportit.

6. Milleks on kasutajatugi?

Kui toote kasutamisel tekib probleeme, siis on võimalik kiire lahendus saada kirjutades aadressil info@healthyme.ee

7. Kes näeb töötajate poolt sisestatud andmeid?

Töötaja poolt sisestatud vastuseid näeb ainult töötaja ise. Ettevõte saab endale andmete anonüümse kokkuvõtte.

8. Mis on HealthyMe?

HealthyMe on organisatsioonidele mõeldud töövahend, mis võimaldab töötajate psühhosotsiaalse tervise mõõtmist. Töövahend on üles ehitatud kooskõlas Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ettekirjutustega ning Tööinspektsiooni nõuetega. Eesmärk on pakkuda iseteeninduslikku pilveteenust, kus personalijuhid saavad töötajatele saata ja töötajad täita küsimustikku, et mõõta emotsionaalse ja füüsilise keskkonna vaimset mõju töötajale.

9. Kuidas töötaja HealthyMe ankeeti täidab?

Töötaja saab enda e-maili aadressile unikaalse lingi, millele klikkides avaneb HealthyMe küsimustik. Küsimustik koosneb viiest osast ning peale nende täitmist on võimalik see esitada ja näha ekraanil tulemust.

10. Mis saab siis, kui kõikidel töötajatel ei ole e-maili aadressi?

Personalijuht saab administreerimiskeskkonnast kõikide töötajate kohta koodi ning edastab koodi töötajatele, kellel e-maili aadress puudub. Seejärel saavad töötajad sisestada koodi aadressil https://poll.healthyme.ee ning küsimustikku täitma asuda.

11. Kuidas ma saan teenust osta, kui ettevõttes on üle 260 töötaja?

Kui ettevõttes on üle 260 töötaja ja teil ei ole võimalik meie kodulehelt tellimust esitada, siis võtke meiega ühendust aadressil info@healthyme.ee